Karma

Naya Sapana Naya Sahar

Karma   E       F#m
naya sapana naya sahar
   E       F#m
manma liyera kehi rahar
   E        F#m
ghar baata aaye ma tadha
   E         F#m
aaphanta saathi chodi sara
     E      F#m      E
dherai tadha dherai tadha dherai tadha
 
   E        F#m
kehi pal ma dherai ramaye
      E      F#m   
taha nai bhaena ke ke gumaye
   D   E      D   E
yo anjaan deshma kehi garne sochdai
   A   E     F#m   E
paraiko bhidma kohi aaphno khojdai

A                   E
pahile nai thiye ma dherai dherai khusi
A                 E
kohi ta thiyo saath man hunda dukhi
F#m         E 
yaha ta kasailai  kehi bhanna gaaro
F#m       E      A        E
ghar samjhi  kati palta  mana huncha saaro
F#m       E 
mana huncha saaro