Karma

Chaina Maile

KarmaA 					D
Chaina maile timro chitta dukhayeko
A 					D
Chaina maile timi lai chota puryayeko
A
Lagcha baney hera
   D 		A
malai maff gari deu
	 D 		A
malai maff gari deu

D 					A
Kina bujchau aru sangha 
D 					A
Sabai kura bhanekai thiye
D 			A
Anjan ma, kehi bhul bhaye ohoo
D 			A
Mafi maile magekai thiye
A 				D
pheri k kura le timro mann dukyo
D 		A
bhandai bhaninau
D 		A
bhandai bhaninau

D 		A 			D
Kina tadha huna khojyou ho
A
Kasai ko kara le ho ki
D 		A 				D
Kina bolda pani boldinau ho
A
Kasai ko dara le ho ki
A 					D
Natra k, kura le, timro mann feryo
D 		A
thahai bhayena
D 		A
thahai bhayena

A 			D 			A
Chaina maile timro biswas todeko
D 				A
Chaina maile timilai parai samjheko
A 		D 		A
Lagcha bhaney hera
   D 		A
malai maff gari deu
	 D 		A
malai maff gari deu
   D 		A
malai maff gari deu