Karma

Taremam Taremam

KarmaD
Goji chamda no daam
D
garna lai chaina kehi kaam
Dm     B
bhok lagyo chaina maam
Dm     B
taipani bor yetro saan
D
thukka kaha cha tero atma samman
D
kahile lagne ho ghaito ma ghaam
D
taremam taremam taremam taremam

D
tension bho ki sutta taan
D
ubho lagne ko khutta taan
Dm      B
kura pachi pahile haan
Dm      B
man parena kaam tamaam
D
thukka yahi ho tero pahichaan
D
kahile lagcha tero ghaitoma ghaam
D
taremam taremam taremam taremam

D
bagali ma chura mukh ma ram
D
game khelreai naam badnaam
Dm    B
lobhi nazar soch haram
Dm    B
fail bhayera jindagi jhwam
D
thukka yahi ho tero life plan
D
kahile lagne ho ghaito ma gham
D
taremam taremam taremam taremam