Karma

Maryo

KarmaG
Marya
Am  Bm      D       Am
{maryo jeudai maryo jeudai maryo timro boli le}*2
Bm     E      Bm     D E
{kina parcha yo sanjh kina hudo ho rat
Bm     D   E    Bm
katai lagne ho ki malai timro mat}*2
      C#m
chutina garo bho
     Bm
ati saro ho
      E
bholi bhetau hai
     C#m    Am
wowo wowo wowo wo wo wo ho

{kina maya laun kina ekanta ma bhetnu
yedi paap hoina bhane kina darai hidnu}*2

mata bhanchu
maya garchu
sadhai timilai
wowo wowo wowo yeah wo wo wo ho
{maryo jeudai maryo jeudai maryo timro boli le}*2
{maryo jeudai maryo jeudai maryo timro boli le}*2
{jeudai maryo timro boli le}*3