Shaswhot Khadka

Mana Ka Kura

Shaswhot KhadkaEm            C        G
Mann ma gaudo timi gulaab
D        Em    C       G  D
Uudi jane dandeli pare ma
     Em        C     G
Tara mana nai ta ho ni yo
D          Em      C      G  D
Timrai bare kalpirahe dina raat
   Em         C
Tehi kalpana mai vaye pani
G           D
Ramairanthe timro saath
Em        C       G     D
Bipana maa pani najikidiyau
Em      C
Luki luki huna thalyo
G           D
Hami dui ko bhetaghat
Em         C       Em9/D
Matra vanna baki aba yehi thiyo

     C                   G
Jaba raat vanda lamo kurakani
D
Huncha vane
C                     G  D
Maaya kina navannu teslai ?
   C                   G
Ani voli holan ya naholan kohi
  D
Mana ka kura
C                  G  D
Sabai vannu timi malai
 
Em         C       G
Eklopann ko kaidi hu ma
D          Em       C     G  D
Taara aakha ko sabai ki pari timi
   Em        C           G
Ma soch ko saagar ma dubchu
  .D        Em   C     G  D
Ti soch haru ka bhumari timi
   .Em        C
Muskuraauda timi hascha
   G        D
Mero uujaad jindagi
Em          C
Barnan garna nasakne
   G       D
Bhawana hau
Em           C
Samaya sangai dhaldai jancha
G         D
Yowana eh maayaalu
Em        C
Darpana samu ma timlai
Em9/D
Yehi bhanchu

     C                   G
Jaba raat vanda lamo kurakani
D
Huncha vane
C                     G  D
Maaya kina navannu teslai ?
   C                   G
Ani voli holan ya naholan kohi
  .D
Mana ka kura
C                  G  D
Sabai vannu timi malai

Haaa    . haa haaa
        C              G
Thiyena yaha timi bahek kohi
         Em             D
Ma kalo gagan, timi rangin indreni
        C          G
Tungidincha harek bato timi mai
  Em              D          G
Birano mann ko thegana timi nai

    C                   G
Jaba raat vanda lamo kurakani
D
Huncha vane
C                     G  D
Maaya kina navannu teslai ?
   C                   G
Ani voli holan ya naholan kohi
  .D
Mana ka kura
C                  G  D
Sabai vannu timi malai
      
CONTRIBUTORS
SupremKhatri