Nepathya

Taal Ko Pani

NepathyaB 			C#m
Taal ko Pani Machile khani
B 			G#m    B
pirem sita jane ki najane

 B      C#m     G#m     B 
Aago Nachne Banchari ta Aakasai Ko Baja
 B      C#m     G#m     B  
Jugau Bhayo Pirem Bhako Balla Bhete Aaja
 B      C#m     G#m     B 
Sunko Authi Sirabandi Sabai Li Aaula
 B      C#m     G#m     B 
Ghata Lage Nepal Jada Rin Kadi Tiraula

B 			C#m
Taal ko Pani Machile khani
B 			G#m    B
pirem sita jane ki najane

 B      C#m     G#m     B 
Satya Jugko Chulo Chamko Kala Yugko Salai
 B      C#m     G#m     B 
Rat ko Nind Dinko Surta Sadhya Chhaina Malai
 B      C#m     G#m     B 
Fulpati Deurali Lai Bhakal Gari Aaye
 B      C#m     G#m     B 
Jyan Ko Maya Pau Bhani Kasam Maile Khaye

Hey,
B 			C#m
Taal ko Pani Machile khani
B 			G#m    B
pirem sita jane ki najane
B 			C#m
Taal ko Pani Machile khani
B 			G#m    B
pirem sita jane ki najane

La hai Uthyo Basyo Uthyo
La hai Uthyo Basyo Uthyo
La hai Uthyo Basyo
La hai Uthyo Basyo Uthyo