Nepathya

Resham

NepathyaB   
Resham Resham
B    
Sanoma Sano Kamalko Hanga
B   C#  F#  B
Kopila Basyo Nangale Gadera Ho Resham
Verse:1
B      
Astiko Kuro Birsyau Ki Kunni Resham
B  C#7   F#7  B
Ma Firne Chhaina Timilai Chhadera Ho Resham
B      
Hariyo Ramro Bansako Jhyangama Resham
B   C#M   F#  B
Gunda Banai Basyo Tyo Tite Barula Ho Reshama

B      
Nakkali Aakha Najhimkyau Malai Resham
B   C#M   F#  B
Yo Maya Samjhi Roi Hidne Barula Ho Resham
B       
Katdai Ra Thichdai Bida Yo Baja Resham
B   C#M   F#  B
Mukhako Talama Bajdachha Gamkera Ho Resham
B       
Allare Thiti Jiskyaudai Malai Resham
B    C#M  F#  B
Pirati Chhadi Kahan Jali Umkera Ho Resham