D   A		G	  A
पन्छीहरु उड्दै छन् मनमा मेरो,
	D	 A 	   G
मनमा मेरो पुतलीहरु खेल्दै छन्,
	A
मनमा मेरो,
Bm	A 	     G
पर्खिदै छिन् कान्छी मलाई
        A
कान्छी मलाई

D		A    G	 A
किसिम किसिमको रंगहरु देख्दै छु म,
	D	   A		G
देख्दै छु म खुला आकाशमा ताराहरु,
	A
ताराहरु
Bm	A	     G
पर्खिदै छिन् कान्छी मलाई
  A
कान्छी मलाई

Bm	A		G
पर्खिदै छिन् कान्छी मलाई
	  A
कान्छी मलाई
G        A
तर म झ्याप छु
	G
साथिहरु संग
	A
केटाहरु संग
G        A
तर म झ्याप छु
	G
साथिहरु संग
	A
केटाहरु संग

	    G
I’m so sorry baby
	    A
I’m so sorry girl
          G
म आउनु सक्दिन
	    A
म आउनु सक्दिन
D      A        G
यो दुनियाको म मान्छे होइन
        A
म मान्छे होइन
D       A        G
अर्कै दुनियाको मान्छे हु म
       A
मान्छे हु म

Bm | A | G | A x3

G        A
तर म झ्याप छु
	G
साथिहरु संग
	A
केटाहरु संग
G        A
तर म झ्याप भैसके
	G
साथिहरु संग
	A
केटाहरु संग
		G
I’m so sorry कान्छी
	    A
I’m so sorry girl
          G
म आउनु सक्दिन
           A
म आउनु सक्दिन
      G     A
मलाई माफ गरिदेउ…..
      
CONTRIBUTORS
superstevo