Ghulam Ali

Lolayeka Tee Chords and Lyrics

Ghulam Ali           A#m F   C#    A#m    C# 
Lolaeka ti thula, timra dui najarle 
A#m   F#  G#      C# 
heridie malai, chahinna arko kehi

F#      C#   G#.      F# 
sauvagyasali authi, Timro tyo haat ko bhai
G#       F#  A#m G#    C# 
Sparsha matra paye, Chahinna arko kehi 
F#      C#   G#.      F# 
Sundar muhar timro, chandrama sharmaune 
 G#       F#  A#m G#    C# 
Ekpalta dekhna paye, chahinna arko kehi 

 A#m F   C# 
Lolaeka ti thula

F#       C#   G#.      F# 
chhine ko tyo katima, jalko ghada sari bhai
 G#     F#  A#m G#    C#  
tashirahana paye, chahinna arko kehi 
F#      C#   G#.      F# 
kala ghata bhadauka, jasta ti kesh lama
 G#       F#  A#m G#    C#  
Chhaya bhaye malai, chahinna arko kehi

 A#m F   C#    A#m    C# 
Lolaeka ti thula, timra dui najarle 
A#m   F#  G#      C# 
heridie malai, chahinna arko kehi 

 A#m F   C# 
Lolaeka ti thula
         More Chords from Ghulam Ali
 • Lolayeka Tee Chords and Lyrics by Ghulam Ali
 • K cha ra deu Chords and Lyrics by Ghulam Ali
 • Gajali Tee Thula Thula Aakha Chords and Lyrics by Ghulam Ali
 • View All