Deep Shrestha

Biteka Kura

Deep ShresthaC7
E x
B 1
G 3
D 2
A 3
E x

Intro:
| Em | x 2

Section #1

Em    D        Em
Biteka kurale kehi chota lagda
Em     D  C      Em
timi tadha huda dherai dukha lagcha

Em      D
malai jastai timilai pani
G      Em
testai huna sakcha
Em      D
malai jastai timilai pani
G       B
testai huna sakcha
C      C7    Em
meri mayalu, meri mayalu
       C7    Em
meri mayalu, meri mayalu

Section #3

| G | | D | C | D | | Em | | x2

Em    D
sapana le saath dida
G      Em
sangai base jasto lagcha
Em     D
sapana le saath dida
G      Em
sangai base jasto lagcha
Em    B
bipanale jhaskai dida
G      Em
chota ajhai balji dincha
Em    B
bipanale jhaskai dida
G      Em     C,C7
chota ajhai balji dincha

Em    D       Em
Biteka kurale kehi chota lagda
Em     D  C       Em
timi tadha huda dherai dukha lagcha

| G | | D | C | D | | Em | | x2

Em     D
kalpi kalpi roye bhane
G     Em
timi kahile narunu
Em     D
kalpi kalpi roye bhane
G     Em
timi kahile narunu
Em       B
milan nabhai bite bhane
G      Em
timi bichalit nahunu
Em       B
milan nabhai bite bhane
G      Em    C, C7
timi bichalit nahunu

Em    D        Em
Biteka kurale kehi chota lagda
Em     D  C       Em
timi tadha huda dherai dukha lagcha

Em      D
malai jastai timilai pani
G      Em
testai huna sakcha
Em      D
malai jastai timilai pani
G      B
testai huna sakcha
C      C7    Em
meri mayalu, meri mayalu
       C7    Em
meri mayalu, meri mayalu