Bipul Chettri

Gahiro Gahiro

Bipul Chettri[Verse 1]
Am      F         C         G
Gahiro gahiro jiwana sagara yo
Am      F          G
Tari nai rahexau ma
Am      F         C         G
Bagi raheko rukha ko muda jhai
Am      F          G
Kinara khojexu ma
Am           F
Kina kina hoo
Am                       F
Aatura cha mana mero
C         Em      F                 G
Birano birano birano lagecha aja yaha
Am      F
Gahiro gahiroo

[Chorus]
Am      F         C         G
Dina ra rata,Dina ra rata yaha
Am      F         G
Khoji nai rahechu ma
Am         F         C         G
Ki malai sadhai maya dine haru lai
Am      F          G
Sodhi nai rahe chu ma
Am                  F
Aafulai sangaleraa,
Am                        F
Khota haru mero angaalera
C            Em         F          G
Hidechu hidechu Hidechu yaha saara chadera

[Verse 2]
Am       F
Kina kina hoo
Am             F
Aatura cha mana mero
C         Em      F          G
Birano birano birano lagecha aja yaha
Am      F         C          G
Gahiro gahiro jiwana sagara yo
Am      F          G
Tari nai rahexau ma
Am      F         C         G
Bagi raheko rukha ko muda jhai
Am      F          G
Kina nakhojexu ma