Various Artists

Shanti Lukau Kaha

Various ArtistsC#   D#m   C#
Shanti Lukau kaha
F#   C#  D#m
shanti lukau kaha
C#   Fm   C#  D#m
thorai matra bacheko yo
C#   D#m  C#
shanti lukau kaha

C#  F#  G#   C#
jata tatai aanshu anshu
G#  C#
kolahal cha wari pari
G#  F#   C#
kolahal cha wari pari
G#        C#
yo sab ashanti bagaune
C#  F#   C#  G#
khola khojau kaso gari

C#   D#m   C#
shanti lukau kaha
F#   C#  D#m
shanti lukau kaha
C#  Fm  C#  D#m
kadai kada jata tatai
C#   D#m  C#
raakhu paau kaha

C#   F#  C#
manisle manisko nai
G#   C# 
shir kaati bachne rahar
G#  F#   C#
shir kati baachne rahar
G#      C#   F#
kasari palayo man man ma
C#   F#  C#   G#
jangal nai pariyo sahar
C#   D#m  C#
shanti lukau kaha
F#   C#   D#m
shanti lukau kaha
C#   Fm  C#   D#m
bhaya aatanka dadhelo ma
C#   D#m  C#m
khushi kohju kaha