Tunna Bell Thapa

Bujhne lai Chords and Lyrics

Tunna Bell Thapa           D 	G 		D 		A
kati samjhi royou hola
Bm 		  G     D   A
akha bhari ka sapana bagey hola
Em 		D 			A 		Bm
sansar bhari balne batti sachi
Em 				D 		A
mero mann le pahile samjhine
		Bm
sadhai timi

D   G 	D 		A
tadha tadha lane samaye
Bm 		G
udi aauthey na ghaam pani
D 		A
sakne bhaye
Em 	   D 		A 			Bm
jhilimi raata ma jhare tara jhai
Em 		D 			A 	   Bm
pareko pani badal ko akhar bandai

E 			G 			D 		A
sansar le bujhne chaina mero mana
E 		G
sadharan maya mero
D 			A
shisha ko mahal haina

Bm 		G 		D 		A
chamkila akha timra birsinna
Bm 		 G    D 		A
nyano angalo mai biti jane rahara
Em 		D 			A 			Bm
natutinu dil kasaile maya bujhdaina
Em 				D 			A 	  Bm
samjhi samjhi bagdai jane hamro jiwan

D 		G 			D 			A
shital dine cha timlai harek chaya le
Bm 			G 			D 		A
mero harek sahas chalne timi huna le
Em   D  		A 	  Bm
sansar bhari balne batti sachi
Em 				D 		A
mero mann le pahile samjhine
		Bm
sadhai timi
         More Chords from Tunna Bell Thapa
 • Bujhne lai Chords and Lyrics by Tunna Bell Thapa
 • Daara lagxa Chords and Lyrics by Tunna Bell Thapa
 • View All