Swaroop Raj Acharya

Dherai Maya Dida Raichan

Swaroop Raj AcharyaG  Em D7  G   Em   G  Am
Dherai Maya Dida Raichan Mutu Jodera Janeharu
G  Am  G  Fm D  Bm  Em  G
Yadma Dubi Bachda Raichan,Mutu Jodera Basneharu
G  Am  G  Fm D  Bm  Em  G
Yadma Dubi Bachda Rai?chan,Mutu Jodera Basneharu
G   Em  D7  G G Am  G Am
Lagne Haina Thakai Nai Piratilai Kurne Haru
G   Am G  Em  D  Bm  Em   G
Parkhaimai Marda Raichan,Sachho Maya Garneharu
G   Am G  Em  D  Bm  Em   G
Parkhaimai Marda Raichan,Sachho Maya Garneharu
 
Verse 1:
G   Em  G  Em  G  Em  G
Chaadi Gayu,Kina Timi Duniyama Aklai Malai
G  Em  G  Em G  Em   G
Aakhaharu Rohidinchan Manle Samgera Timilai
G        D    Em  G
Thaha Thiyo Timi Bina,Bachne Aadhar Chaina Aaru
G   Am  G  Em D  Bm Em  G
Timro Biyogma Jalirahe,Yatikaima Marchu Baru
G   Am  G  Em D  Bm Em  G
Timro Biyog Ma Jalirahe,Yatikaima Marchu Baru
 
Verse:2
G  Em G  Em G  Em   G
Daiba Pani Vo Baiguni,Paridiyo Hamro Bichod
G  Em G Em G  Em    G
Sangai Pani Jana Dena,Kebal Diyo Mutuma Chot
G       D   Em G
Pal-Pal Samghanama,Aauchu Timi Ma K Gaaru
G  Am G  Em  D  Bm Em  G
Saghama Diyo Bali Kurchu,Nivera Jada Sangai Maru
G  Am G  Em  D  Bm Em  G
Saghama Diyo Bali Kurchu,Nivera Jada Sangai Maru