Sukmit Gurung

Pal pal timro samjhana ma

Sukmit GurungA     C#m   F#m  E   Bm   A  
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
A     C#m   F#m  E   Bm   A
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
   F#m Bm F#m
Dina ho ki raat ho
E    Bm A          
K ho k bho Thahai hunna
	 F#m Bm F#m
Dina ho ki raat ho
E    Bm A          
K ho k bho Thahai hunna
A     C#m   F#m  E   Bm   A
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma

F#m           E        
Mohani layau ki timile malai
F#m             E           
Mero mann bhitra maya afai jagyo
Bm         A 
Khai k bho k bho
A     C#m   F#m  E   Bm   A
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
     F#m Bm  F#m
Maya basekai ho ki
 E     Bm A      
K ho k bho Chalai payena
     F#m Bm  F#m
Maya basekai ho ki
 E      Bm A      
K ho k bho Chalai payena
A     C#m   F#m  E   Bm   A
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma

F#m          E           
Sapani ma pani dekhne garchu
F#m       E        
Kalpana ko sagar tarchu
Bm           A  
K jadu garyau timile
F#m          E           
Sapani ma pani dekhne garchu
F#m       E        
Kalpana ko sagar tarchu
Bm           A  
K jadu garyau timile
       F#m  Bm    F#m
Tyesai tyesai tolai rahanchu
 E    Bm A      
K ho k bho Thahai payena 

A     C#m   F#m  E   Bm   A
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma
       F#m Bm F#m
Dina ho ki raat ho
E     Bm A          
K ho k bho Thahai hunna
   F#m Bm F#m
Dina ho ki raat ho
E    Bm A          
K ho k bho Thahai hunna
A     C#m   F#m  E   Bm   A
Pal pal timrai samjhana ma dubi rahanchu ma