Sudip Giri

Timi Aaja Bholi

Sudip GiriD Bm
timi aja bholi kina boldinau
Em Bm D
kina boldinau maya laudinau
D  Bm
timi aja bholi kina hasdinau
Em  Bm  D
kina hasdinau preeti satdinau


Em
bhanna kina tadpauchau
Em
dhuru dhuru ruwaunchau
D  Bm
tarkiyera timi kina bhagi hidchau
Em  Bm  D
kina bhagi hidchau malai satauchau
D  Bm
timi aja bholi kina boldinau
Em  Bm  D
kina boldinau maya laudinau


D  Bm
sahara mero timinai hau sahayatri banchu bhanthau
Em  D
saayad aba birsi sakyau ki
D Bm
sapana ko mahal bhitra timi nai thau rajkumari
Em  D
mero maya berthai bhayo ki
Em  Em
bhanna kina tarsauchau betha haru baljauchau
D  Bm
jharkiyera timi kina duniya hasaunchau
Em  Bm  D
kina duniya hasaunchau malai ruwanchau
D  Bm
timi aja bholi kina boldinau
Em Bm  D
kina boldinau maya laudinau