Shadows

Hidne Manche ladcha Chords and Lyrics

Shadows           Bm        G
Bighna badha aaiparcha
Bm        A
duniyale dhikkarcha
Bm        G
bichalit nahunu hai
Bm       G
j parcha tyo tarcha
Bm
hidne manche ladhcha

Bm        G
mehenat garyo bhane
Bm        A
janghar pani tarincha
Bm        G
jati chekaun ghaam lai
Bm        A
prakash ta charincha
Bm
hidne manche ladhcha

Bm        G
udyasha k linu cha
Bm        A
udi chandra chunu cha
Bm        G
milai haat ma haat
Bm        G
sansarlai banaunu cha
Bm
hidne manche ladhcha
         

More Chords from Shadows
 • Hidne Manche ladcha Chords and Lyrics by Shadows
 • Prakrity Chords and Lyrics by Shadows
 • View All