Sanjaya Shrestha

Maya Meri Maya

Sanjaya ShresthaDm    A#      C      Dm
Maya meri maya hamro milan kahile huncha

Dm     A#      C       Dm
timro mutu timile malai deeye sakyau hoina ra
Dm     A#       C       Dm
janam janam ko saath hamro timi bhanthyau hoina ra
Dm     A#       C       Dm
feri aaja malai chodi eklo banai bilai gayau

Dm      A#      C       Dm
timro jivan timile malai deeye sakyau hoina ra
Dm      A#      C       Dm
aankha bhari aanso boki bida dinthyau hoina ra
Dm       A#      C      Dm
feri aaja malai chodi eklo banai bilai gayau