Capo: 3rd Fret

Em7 		  Cadd9
Hijo aja timro mero
G 			D
Kura kani hudai
Em7 			  Cadd9
Bholi parsi maya preeti
G 			D
Basne ho ki katai
Em7 				Cadd9
Aile lai ta rakhi rahechu
G 		 D
Samhalera mutu
Em7 			Cadd9
Tara bholi katai timle
G 			D
Chori lane ho ki

Cadd9 
Bhana matra timi lai
					  D
K chahincha dinchu Ma sabai
Cadd9		
Tara chiya chiya mutu
				D
Mero nagari dinu hai
Cadd9		
Timilai nai kurda kurdai
				D
Bitla hai yo jindagi
Cadd9 				D
Tesaile aauna maya chito

Em7 				Cadd9
Kahile kahi madhya raatma
G 				D
Timro yaad le malai
Em7 				Cadd9
Uthdai dincha feri sutnai
G 		 D
Nasakine gari
Em7 			Cadd9
Maya k ho thaha thiyo
G 				D
Jasto lagthyo pahile
Em7			 Cadd9
Yesari nai kasailai
G 				D
Khoje thiyina kahile

Cadd9 
Bhana matra timi lai
					  D
K chahincha dinchu Ma sabai
Cadd9		
Tara chiya chiya mutu
				D
Mero nagari dinu hai
Cadd9		
Timilai nai kurda kurdai
				D
Bitla hai yo jindagi
Cadd9 				D
Tesaile aauna maya chito

Cadd9 	
Mutu le thamna ni nasakne
D
Testo maya ye Kanchi
Cadd9  D
Nagarana hai
Cadd9 	
Mutu le thamna ni nasakne
D
Testo maya ye Kanchi
Cadd9  D
Nagarana hai