Om Bikram Bista

Ma Mauntama Aljhi Chords and Lyrics

Om Bikram Bista           E|------7---7------7---7-------2-5-3--|
B|---8----8---8-7----7---7-5----------|
G|-7----------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

G Bm Am D7 G Bm/Am/D/G
Ma maunta ma aljhi raheko euta jeevan
G D D7 G
Kahan jane kaslai sodhne ksalai sodhne

E|---------------------|-------2-----------|
B|-----3-----3---------|-----3---2-----5-3-|
G|---4-----4---2---5-2-|---4-------5-2-----|
D|-5-----5-------2-----|-5-----------------|
A|---------------------|-------------------|
E|---------------------|-------------------|

G F C G
Yesari nai sara jeevan
andhakarma bitne hoki
G A D Am D G
Maya maya bhanda bhandai jindagi nai mero bit ne ho ki
Ma pratikshama aljhi raheko euta jeevan

G F C G
Yesari nai sara betha sunyatama bitne ho ki
G A D Am D G
Maya maya bhanda bhandai youvan mero yahan dub ne ho ki
Ma aashai aashma aljhi raheko euta jeevan
         

More Chords from Om Bikram Bista
 • Ma Mauntama Aljhi Chords and Lyrics by Om Bikram Bista
 • View All