Nirwan and Musiclink

Yo Kasto Mod Ma

Nirwan and MusiclinkG?   Bm?   C    ?G
Kasto modma lyayi?chodi diyou
Am
Na ta aar nai bhayen 
D     ?G
Na ta paar nai bhayen
G  ?D?   C?    G?
Baru jindagi dekhi haar haar bhayen

G      ?C
Prasna cha mero daiba sanga
D    ?G
Kina prem garai diyou
G?   C
Prem ko laamo yaatrama
D?     G
Kina malai eklai dorayou
D?   G 
Mayako janjaalma phasai diyou
D?    G
Byatha boki haasna sikai diyou
Am
Na ta aar nai bhayen 
D?     G
na ta paar nai bhayen
G    D    ?C?    G
Ma ta jindagi dekhi maat maat bhayen

G      ?C
Aankha nai bijai timi
D    ?G
Chodera parai bhayou
G?   C
Aansu ko samundra ma
D?     G
Dubayera harai diyou
D?   G 
Bhakkano pani phutdo rahecha
D?    G
Mutu pani dukhdo rahecha
Am
Na ta aar nai bhayen 
D?     G
Na ta paar nai bhayen
G    D    ?C?    G
Baru jindagi dekhi haar haar bhayen