Narayan Gopal

Aakha Chopi Narau Bhani

Narayan GopalFm                     D
Ankha chopi narau bhani bhannu parya chha
E                    Fm
Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Fm                 Bm
Bholi uthi kaha janey kehi thaha chaina
E            Fm
Pharki aunay hoki hoina kehi thaha chaina

Fm                  D
Bachha chitai auchhu bhani bhannu parya chha
E                     Fm
Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Fm                 Bm
Chaati bhari ghau besi pakheriko chhaya
E         Fm
Ankha bhari mela pata mayaluko maya

Fm                 D
Afailai chaadi katai janu parya chha
E                    Fm
Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Fm                   Bm
Bhanney kura kati thiyo chaati bhitrai rahyo
E          Fm
Parelika authabata ansu jhari rayo

Fm                 D
Kulchiyera afailai hidnu parya chha
E                     Fm
Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha