Narayan Gopal

Mancheko Maya Yaha Kholako Pani Jasto

Narayan Gopal



F#m         A    E    F#m 
Manchheko Maya Yaha Kholako Pani Jasto
Bm      A    E    F#m
Kinaralai Chhoi Bhagne Lahareko Bani Jasto
F#m         A    E    F#m
Manchheko Maya Yaha Aakhako Nani Jasto
 Bm      A    E    F#m
Yo Ratalai Bhagai Aaune Sundara Bihani Jasto

F#m           A      
Maya Ta Jiwanako Abesha Matra Nai Ho
          E           
Tirkhako Ramro Arko Ek Bhesa Matra Nai Ho
E     F#m     
Ek Bhesa Matra Nai Ho
F#m         A     F#m     
Timro Heraima Kebal Aakha Chha Moti Chhaina
       A          F#      
Timro Bolaima Swachchha Dhuka Dhuki Kehi Chhaina
F#m         A    E    F#m
Manchheko Maya Yaha Kholako Pani Jasto
     Bm      A    E    F#m
Kinaralai Chhoi Bhagne Lahareko Bani Jasto

F#m         E           
Mayako Bisaltako Yo Aakasha Dharati Nai Ho
F#m         E          
Maya Ta Santi Sundar Aatmako Murti Nai Ho
E      F#m   
Aatmako Murti Nai Ho
F#m         A   F#m    
Timi Pani Lai Aakar Dine Kosis Nagara
F#m          A  F#m     
Timi Hawalai Sadbhaba Dine Kosisa Nagara

F#m         A    E    F#m
Manchheko Maya Yaha Kholako Pani Jasto
     Bm      A    E    F#m
Kinaralai Chhoi Bhagne Lahareko Bani Jasto
F#m         A    E    F#m
Manchheko Maya Yaha Aakhako Nani Jasto
     Bm      A    E    F#m 
Yo Ratalai Bhagai Aaune Sundara Bihani Jasto