Mukti & Revival

Dalli Resham

Mukti & RevivalEm 
K ko sancho dalli resham falam ko sancho 
Em 
Jhuto haina dalli resham yo kura sancho 
D Em 
Timi haru jasto nakkali maiya hamilai k ko khancho 


Em 
(Ukali ma tekaune ta samaune ma bango 
A Em 
Hoo anuhar herdai lov lagne bani behor bango)

Em 
K ko sancho dalli resham falam ko sancho 
Em 
Jhuto haina dalli resham yo kura sancho 
D Em 
Timi haru jasto nakkali maiya hamilai k ko khancho 

Em 
Hee.. Ek paisa ko akchata veti dui paisa ko theki hoo..
A Em 
Hami dekhi kati keti hidchan mari meti

Em 
K ko sancho dalli resham falam ko sancho 
Em 
Jhuto haina dalli resham yo kura sancho 
D Em 
Timi haru jasto nakkali maiya hamilai k ko khancho 

A 
Sani sani ye jhilke nani kati ramro kapal koreki 
A 
Ek mane ma k cha k cha dui mane ma dahi cha 
A 
Sali lyauchu vanda vandai jethi paila gaicha 
A 
Didi gayin hongkong ko laure sanga 
A 
Bahini gayin thankot ko chaure sanga

A 
Resham firiri resham firiri 
E 
Udera jau ki danda ma bhanjyang 
A 
Resham firiri