Jhalak Man Gandarbha

Timro nai maya Chords and Lyrics

Jhalak Man Gandarbha           G
TImro nai maya lagdachha sahili
 
Samjhanchu chhin chhina
      Cadd9
Timile maya nagare pani
         G
Samjhanchhu din dina
G
Timro nai maya lagdachha sahili
 
Samjhanchu chhin chhina
      Cadd9
Timile maya nagare pani
         G
Samjhanchhu din dina
      Cadd9
Timile maya nagare pani
         G
Samjhanchhu din dina
 
G
Aja ra maile bhaatai ra khayo
 
Tiun ta gabha ko
G         Cadd9
Ke maya garthyou, timi le sanu
       G
Ma jasto jaba ko
G
Aja ra maile bhaatai ra khayo
 
Tiun ta gabha ko
G         Cadd9
Ke maya garthyou, timi le sanu
       G
Ma jasto jaba ko
G         Cadd9
Ke maya garthyou, timi le sanu
       G
Ma jasto jaba ko
 
G
Himal chuli tyahi palla patti
 
Dekhdachu brinda bann
G      Cadd9
Pahada bhaye rasauthyo hola
        G
Nisthuri timro mann
G
Himal chuli tyahi palla patti
 
Dekhdachu brinda bann
G      Cadd9
Pahada bhaye rasauthyo hola
        G
Nisthuri timro mann
G      Cadd9
Pahada bhaye rasauthyo hola
        G
Nisthuri timro mann
 
G
Rato ra choli nilo ra choli, kun choli siyeko
G       Cadd9           G
Yo geet maile gayeko haina, samjhai diyeko
G
Rato ra choli nilo ra choli, kun choli siyeko
G       Cadd9           G
Yo geet maile gayeko haina, samjhai diyeko
G       Cadd9           G
Yo geet maile gayeko haina, samjhai diyeko
         More Chords from Jhalak Man Gandarbha
 • Timro nai maya Chords and Lyrics by Jhalak Man Gandarbha
 • View All