Jems Pradhan

Sochnu Dherai Soche

Jems Pradhan    G              C   G
Sochnu dherai soche aba kehi sochna sakdina
    G              C
Garnu dherai gare aba kehi garna sakdina
  G
Timilai timilai

     G        C      G
Badaliyou timi aajakal samaya ko ritu jhain
     G             C
Dherai patak chadi gayou samjhai bujhai rakhe te
    G               C    G
Bhannu dherai bhane aba kehi aba bhanna sakdina
    G              C    G
Bujnu dherai bujhen aba kehi bujna chahanna
  G
Timilai timilai

     G        C      G
Je gare ni sahane garthe timro man pagalna lai
     G             C
Ko ho timi taha thiyo malai taipani swikarthe
    G               C    G
Angalnu dherai sangaale aba angaalna chahanna
    G              C    G
Maya dherai diye aba ek thopai baadhina
  G
Timilai Timilai