Himalayan Band

Kaha Timro Mayalu Lai

Himalayan BandIntro:

A       Bm     E    A
Kaha Timro Mayalu Lai Chhadi Rakhyau
A      Bm     E    A
Tyahi Goreto Le Timro Maya Chhinidiu Ki
A        Bm   
Gagrima Thapeko Pani Pani
A        Bm    
Chimti Le Lipeko Aagan Aagan
E             Bm
Angenama Daurako Dhuwa Dhuwa
E       A        D
Aanshu Puchne Kusume Rumal Rumal
A       Bm        E      A
Farki Aaune Ho Ki Hoina Motarko Dhuwa Udaudai

Verse:
A               Bm
Maya Lauchhu Dadapari Gauma Gauma
E        A        D
Sayapatri Gurasako Majhama Majhama
A                   Bm
Git Gauchhu Sundari Kholako Tirama Tirama
E       A       D
Kalkal Jharanako Talma Talma
A        Bm       E      A
Farki Aaune Ho Ki Haina Motarko Dhuwa Udaudai

End:
A       Bm     E    A
Kaha Timro Mayalu Lai Chhadi Rakhyau
A      Bm     E     A
Tyahi Goreto Le Timro Maya Chhinidiu Ki
A        Bm   
Gagrima Thapeko Pani Pani
A        Bm    
Chimti Le Lipeko Aagan Aagan
E             Bm
Angenama Daurako Dhuwa Dhuwa
E       A        D
Aanshu Puchne Kusume Rumal Rumal
A       Bm        E      A
Farki Aaune Ho Ki Hoina Motarko Dhuwa Udaudai