Dibya Subba

Paschatap Chords and Lyrics

Dibya Subba           [Verse]
G         C     F       A#
Ma timro aankha ma sajauna kahan yogya chu ra
A#        C     F
Ma timro aanshu bani diyeko chu
   G      C       F       A#
Timro komal mutu maa ma rakhna kahan kabil chu ra
A#        C      F
Tyo mutu malai dukhayeko chu

[Chorus]
  F      A#      C      F
Bujina maile timro maya jaba timi ma sanga thiyou
F       A#      C      F
Jaba mahsus gare maile tara timi tada bhaye sakyou
F     C   F    A# C
Yaad auncha timi le bhaneka kura har
F       C   F       
Aja ma eklo chu huuu paschatap 
C     C    F
ma jali rahechu ma jali rahechu

[Bridge]
F        C   F
Prakriti ko lami sangai bitayeka
F          C     F
ankha bich chutkara bani biji dincha
F     C   F    A# C
yaad auncha timi le bhaneka kura haru

[Chorus]
  F      A#      C      F
Bujina maile timro maya jaba timi ma sanga thiyou
F       A#      C      F
Jaba mahsus gare maile tara timi tada bhaye sakyou
F     C   F    A# C
Yaad auncha timi le bhaneka kura har
F       C   F       
Aja ma eklo chu huuu paschatap 
C     C    F
ma jali rahechu ma jali rahechu
F       C   F       
Aja ma eklo chu huuu paschatap 
C     C    F
ma jali rahechu ma jali rahechu
F       C   F       
Aja ma eklo chu huuu paschatap 
C     C    F
ma jali rahechu ma jali rahechu
         More Chords from Dibya Subba
 • Paschatap Chords and Lyrics by Dibya Subba
 • Timro Mann Chords and Lyrics by Dibya Subba
 • Yaad Haru Chords and Lyrics by Dibya Subba
 • View All