Deepak Kharel

Badal Banaideu

Deepak KharelC         F       C
Badal banai deu aakar badalna saknu
   Dm    F    C
Chyamata dilai deu Jiundai ma jalna saknu

C            F   C
Jaun kasaro jaun aphnai laasko malami
   Dm          G    C
Chupa chap sahun kasari aphnai badanami
  C       F       C
Sasto banai deu bajarma chalna sakun
   Dm    F    C
Chyamata dilai deu Jiundai ma jalna saknu

C           F       C
Pheri chalau goli ghaite banai narakha
  Dm         G      C
Chitama jalna deu chintama jalai narakha
C          F       C
Laajhin banai deu sadakma dhalna sakun
   Dm    F    C
Chyamata dilai deu Jiundai ma jalna saknu