Deepak Bajracharya

Maya Ko Dori le

Deepak BajracharyaBm            G
Mayako dori le nisthoori morilai
A         Bm       G
Baandhi aaja pheri naachna gaauna man laagyo
Bm
Ju ju na na na na na na
Bm            G
Rimjhime raataima nasama dubera
A            G
Bhanu ma kasari maya timrai nai hu ma
Bm
Ju ju na na na na na na
Bm  A    Bm  A    G  A
Mero bhawana mero kamjori huna sakcha
G    A    Gb
Badhyata rahar hoina
Bm              G
Bholi ko din ma samjhine man chaina
A              G
Nabhanos yo man le manai ta ho ni
Bm
Ju ju na na na na na na
Bm    A   Bm      A
Dui dine jooban joban tesai jaancha
G   A    G    A   Gb
Samjhe samjhana maatra baaki, tesaile
Bm             G
Nasalu aankha guklabi onth yo
A             G
Timrai ho bhana sunna chahanchu
Bm
Ju ju na na na na na na