Darwin Lungeli

Eklai Ramaudai

Darwin LungeliChord: C major

C      Am        C 
Eklai Ramaudai Hidi Rahexu Ma Ajja 
C    Am           F  
Kohi Chainan Mera Haat Samaune Haat
Am
Kaha Jane Ho 
F
Kata Pugne Ho
Am           F
Yo Sanjha Aaja , Doraudai Chan Kaha 
G      C     Am
Affai Hase Affai Roye Ramai

C      Am      C 
Eklai Ramaudai Hidi Rahexu Ma Ajja 
C    Am             F  
Kohi Chainan Mera Haat Samaune Haat
C         Am
Dukhne Dukha Nabhaidiye
F        G
Maan Kati Udne Thiyo 
C        Am
Phara Phari Hawa Sari 
F   G   C    Am
Jata Tatai Dulne Thiyooo

REPEAT 

C    Am        C 
Eklai Ramaudai Hidi Rahexu Ma Ajja 
C       Am      F  
Kohi Chainan Mera Haat Samaune Haat
Am
Kaha Jane Ho 
F
Kata Pugne Ho
Am           F
Yo Sanjha Aaja , Doraudai Chan Kaha 
G     C      Am
Affai Hase Affai Roye Ramai