Axix
E mori kali na gori
Axix
3,835 Views
View Comments
B
hey mori kali na gori, bato bato kapala kori
Cm                  B
vetda malai yeaklai duklai, kina khojche morile jori
B
kapal bhari tel poti, gajal pottche aakhama
Cm                  B
thita-haru dekhnai nahune, susel-che aafnai vakama
B
kam’maraima paniko gagri, patttukani layeki
Cm                    B
herrda-kheri manai lovvyaune, kasto rupp payeki
B
doko vari ghass-patt, hatt-tari chura vareki
Cm                    B
aahile samm-ma kaha thiyau, kahabata jhareki
B
ukali oorali vagi, wara-pipalma b-saune
Cm                B
aafule geskyauuda hune, hamile geskyauuda risaune
B
baisa pani kasto chuchhiko, dinratt yena herrche
Cm              B
kammko ta k-ko pirr, din-vari pahiran ferrche
     
Advertisement

Comments

Advertisement
Find Us On FacebookAdvertisement