Arun Thapa

Yo Maan Ko K Bhar Huncha

Arun ThapaD E     D
Yo man ko k bhar huncha
  A      D
Bahakine maatrai dar huncha
D     Bm  D
Jani Jani pani yaha
   A      D
Bhool garne rahar huncha
 
D         D
Chinmai bhatkera jaane
  G   D
Baluwa ko ghar huncha
D    Am   D/Bm/G  E
Taipani manle sajaaaaaaye
E    D
Ramailo sahar bancha
 
D       D
Har mutulai chune
 G  D
Mayako lahar huncha
D    Am    D/Bm/G  E
Taipani man le panchaaaaaye
E      D   
Ritto Ritto bagar bancha