1974 A.D

Mayalu le

1974 A.DG    C    G
Mayalu le mayalu le
C      Em  Am   D7  G
Mayalu le hamilai piraima dubayo
G    C     G
Nishturi le nisthuri le
C        Em  Am  D7   G
Nisthuri le hamilai jaalaima pashayo

G      Am      D7   F    D   G
Mayalu haru esto hunchan bhani manama kahile basena
G    C      Am             G
Uniharu papi hunchan bhani hridaya ma kahile basena
G      Am      D7   F    D   G
Uniharu jhooto hunchan bhani hamilai kahile bhanenan
G    C      Am             G
Uniharule ruwai jaanchan bhani birsera pani ta bhanenan