Jhilkey And The Company

Love ko side effects

Jhilkey And The CompanyE        B     A  B
कान्छी तिम्रो नराम्रो बनि
E        B    A   B
खै किन मलाई मन पर्छ
E        B     A  B
कान्छी तिम्रो नराम्रो बनिहरु
E        B     A  
खै किन मलाई मन पर्छ?
        B     E 
मलाई मन पर्छ

E      B     A  B
बाहिर खान जाने भन्छौ
E      B     A  B
कहाँ जाने थाहा छैन
E   B     A  B
अनि मैले भनेको ठाउँहरु
E      B     A  
तिमिलाई मन पर्दैन
    B
किन मन पर्दैन?

E        B     A  B
कान्छी तिम्रो नराम्रो बनिहरु
E        B     A 
खै किन मलाई मन पर्छ?
        B     E
मलाई मन पर्छ

E      B     A  B
कहिले कहीं सारै रिसौछौ
E      B     A  B
बोल्दा नि बोल्दिनौ,
E      B     A  B
अनि कहिले कहीं चाही
E      B     A 
बोलेर थाक्दिनौ !
      B
किन थाक्दिनौ?E        B     A  B
कान्छी तिम्रो नराम्रो बनिहरु
E        B     A 
खै किन मलाई मन पर्छ?
        B     E
मलाई मन पर्छ

A   B    A   B
सायद, सायद, सायद, 
     A
माया येही नै,
         B 
येही नै, येही नै,
   Baug7
हो कि??

E        B     A  B
कान्छी तिम्रो नराम्रो बनि,
E        B     A  B
कान्छी तिम्रो नराम्रो बनि,
E        B     A  B
कान्छी तिम्रो नराम्रो बनि,
E        B     A  
खै किन मलाई मन पर्छ
     B    E
मलाई मन पर्छ