Jhilkey And The Company

Kathmandu lai love letter

Jhilkey And The CompanyA
निलो निलो आकाश
D	 E
काठमाण्डु सहर,
A
हावा कति सफा छ
D	 E
काठमाण्डु सहर,
A
बाटो सबै कति राम्रो
D	 E
काठमाण्डु सहर,
A
मलाई सारै मनपर्छ
D	  E
काठमाण्डु सहर,

Bm       E
भन्नु मनलाग्छ
तर सक्दिन!!


A
मान्छे सबै खुसि छन्
D	 E
काठमाण्डु सहर,
A
दु:ख यहाँ पाईदैन  
D 	  E
काठमाण्डु सहर,
A
चारै तिर शान्ति छ
D	  E
काठमाण्डु सहर,
A
आन्दोलन भन्या क हो 
D	  E
काठमाण्डु सहर,

Bm      E
भन्नु मनलाग्छ
तर सक्दिन!!

B
काठमाण्डु सहर!
B
काठमाण्डु सहर! 
D
काठमाण्डु सहर!
D
काठमाण्डु सहर! 

B
काठमाण्डु सहर!
B
हेर्दा लाग्छ रहर!
D
काठमाण्डु सहर!
D
काठमाण्डु सहर! 

A
निलो निलो आकाश
D	 E
काठमाण्डु सहर,
A
मान्छे सबै खुसि छन्
D	 E
काठमाण्डु सहर,
A
दु:ख यहाँ पाईदैन  
D	  E
काठमाण्डु सहर,
A
कुनै गुनासो छैन
D	  E
काठमाण्डु सहर,
Bm 	  E
भन्नु मनलाग्छ
	 A
तर सक्दिन!!
Bm      E
भन्नु मनलाग्छ
A         A7
तर सक्दिन!!!!!!